You are here: Головна Як збільшити урожай

КЛЕПС - серія мікробіологічних препаратів

Застосування КЛЕПС

Як збільшити урожай


Сьогодні, перед сучасною агропромисловою наукою стоїть завдання пошуку таких агротехнологій, які б були спрямовані на підвищення вмісту гумусу, біопродуктивності ґрунтів, забезпечення високого та стабільного рівня рентабельності. НВЦ «Енергія», як альтернативу агрохімічним заходам, пропанує, на базі багатофункціонального комплексного біопрепарату КЛЕПС, технологію, яка цілком відповідає сучасним вимогам сільського господарства. Цей препарат, дія бактерій якого аналогічна дії агрохімікатів, робить цю технологію ресурсозберігаючій та екологічно безпечною. Він має такі властивості, які дозволяють його споживачам значно зменшити потребу в застосуванні мінеральних азотних добрив та хімічних засобів захисту рослин. Це дає можливість більш ефективно використовувати матеріальні і трудові витрати, які за оцінками фахівців у 5-10 разів менші, порівняно з традиційними схемами внесення отрутохімікатів та міндобрив. Властивості, які притаманні препарату (стимулююча, азот фіксуюча та його захисна спроможність) дають товаровиробникам широкі можливості для їх гнучкого впровадження у сучасні технології вирощування сільгоспкультур. Варіанти застосування препарату в цих технологіях можуть бути різноманітними. Біопрепарат КЛЕПС сумісний з багатьма біопрепаратами, мікродобривами у тому числі з гербіцидами та інсектицидами. Це дає можливість окремим користувачам підсилювати дію препарату КЛЕПС за рахунок інших препаратів екологічно чистого напрямку і розробляти технології, які дають їм можливість забезпечить максімальний баланс між затратами і урожайностю. Для ефективного застосування препарату потрібно знати його осбливості і розуміти дію його бактерій при проведенні передпосівної обробки і оброки по вегітації.

Передпосівна обробка насіння с/г культур дає можливість ендофітним бактеріям, що входять до складу препарату, завдяки поживній речовині - полісахариду, надійно закріпитись на поверхні насіння і з появою перших корінців заглибитись в середину кореневої системи рослини, зайняти міжклітинний простір та дати рослині біологічний азот, імуногени у необхідній кількості та стимулювати її ріст. Це буде сприяти підвищенню енергії проростання і схожості насіння, формуванню потужної розгалуженої кореневої системи та підвищенню її абсорбуючої площі. Крім того, бактерії, перебуваючи всередині рослини, будуть захищати її від вторинної інфекції і не допускати патогенні мікроорганізми до її інфікування. Патогенна мікрофлора, яка оточує рослину, не буде мати можливості в неї розвиватись. Міжклітинний простір - місце їх розмноження, вже буде зайнято бактеріями препарату. Це значно зміцнює імунну систему рослини і створять умови, які на протязі усього вегетаційного періоду будуть захищати її від грибкових та бактеріальних хвороб. Саме тому, при застосуванні препарату, потреба в хімічних протруйниках повністю відпадає. Рівень захворюваності рослин на аскохітоз, корінчасту іржу, кореневі гнилі, фузаріоз, гельмінтоспоріоз і таке інше будуть значно знижуватися. Препарат може зупинити розвиток таких хвороб як стовбур томатів, альтернаріоз, бактеріальна плямистість. Бактерії, протидіючи проникненню збудників хвороб у рослину, на відміну від хімічних протруйників, не будуть отруювати зерно і грунт, а будуть діяти на рослину, викликаючи у неї системний захист від збудників патогенної мікрофлори. Антимікробні речовини та метаболіти, які продукують бактерії у ризосферу, будуть сприяти перетворенню складних органічних і мінеральних сполук ґрунту на доступні для рослини форми. Підвищиться загальна чисельність мікроорганізмів в ґрунті, а кількість олігонітрофілів та фосфорних бактерій збільшиться в 2-3 рази. Все це позитивно вплине на врожайність та якість сільгосппродукції.

Обробка по вегетації. Вона збільшує концентрацію бактерій в рослині. Імунітет рослини підвищується, підсилюється енергія росту, покращуються кущіння та якісні показники врожаю. Так, для озимої пшениці та ячменю, перше весняне біологічне підживлення рослин рекомендовано проводити якнайраніше у фазі весняного кущіння, коли рослини потребують посиленого азотного живлення. Друге підживлення, рекомендовано проводити у фазу прапорцевого листа або початку виходу рослини в трубку.

В результаті оптимізації азотного живлення, регуляції росту та по­передження захворювань у зернових, круп'яних та технічних культурах урожайність збільшиться (залежно від культури) до 30%, а овочевих до 40% і більше, а кожна інвестована споживачами препарату гривня принесе 5-10 гривень прибутку (залежно від культури), а на овочевих – в десятки разів більше. Забезпечиться виробництво здорової для вживання сільгосппродукції, яка не матиме шкідливих залишків агрохімікатів.

 

Для партнерів


Поддержка сайта