You are here: Головна

КЛЕПС - серія мікробіологічних препаратів

Застосування КЛЕПС

Що дає виробникам рослинної продукції застосування препарату КЛЕПС?(продовження)

("Агробізнес сьогодні", 2002, №5)

При вирощуванні багатьох сільгоспкультур за нормального фітосанітарного стану у господарствах можна не застосовувати протруйники насіння. Науковці-аграрники довели, що препарат КЛЕПС® діє на рівні або ефективніше таких протруйників, як Вітатіурам, Байтан, Вітавакс 200, Раксил (Табл. 2). У цьому разі бактерійні партнери КЛЕПС®у захищають рослину від вторинної інфекції з грунту, стимулюючи імунну систему рослини-господаря.

Рівень захворюванності рослин на аскохітоз, корончасту іржу, кореневі гнилі, фузаріоз, гельмінтоспоріоз та інш. знижується, як і при обробці протруйниками, але, на відміну від протруйників, бактерії препарату не виділяють шкідливі речовини, не отруюють зерно і грунт, а діють на рослину, викликаючи у неї системний захист від збудників захворювання.

Tаблиця 2. Порівняльний врожай зернових культур при застосуванні протруйників насіння та препарату КЛЕПС® ц/га*

Препарат
Ячмінь Овес Пшениця
озима
Пшениця
яра
Жито
озиме
Байтан-Універсал 33,8 - - - -
Байтан-Байлетон - 18,9 - - -
Вітатіурам - - - - 22,3
Вітавакс 200 - - 27,8 - -
Раксил - - - 35,8 -
КЛЕПС® 33,9 25,9 29,6 41,9 31,4

КЛЕПС® у зонах підвищеного радіоконтролю. При застосуванні КЛЕПС®у у вирощуванні гречки, кукурудзи, ячменю та люцерни на забрудненому ґрунті (за Cs-137- до 7300, за Sr-90 - до 45 кBq/кг) у Поліському Київської області вміст радіонуклідів у біомасі рослин знижується у порівнянні з контролем (необроблені препаратом рослини): у кореневій системі рівень радіоцезію зменшується у 2,5-3,2 разів, радіостронцію – у 1,5-2,0 рази. У наземній біомасі він відрізняється у залежності від виду рослини, однак у всіх варіантах вміст радіоцезію у контролі та варіанті з КЛЕПСом відрізняється у 3,0 рази, а більш відчутно - у разі радіостронцію ( до 6,0 раз). Таким чином, бактерії препарату попереджають накопичення рослинами радіонуклідів. У зонах, забруднених радіацією, не рекомендовано застосовувати агрохімікати, тому що вони посилюють негативну дію радіонуклідів. Отже альтернативою їм мають стати біологічні засоби вирощування врожаїв. Дуже хотілося б, щоб на це звернули увагу урядовці.

Оцінка препарату виробниками сільгосппродукції. У 2000-2001 рр. КЛЕПС було передано фермерам Вінницької області для апробації. Урожайність овочевих (ц/га) у фермерському господарстві під керівництвом Філя В. Г. (Липовецького району) була такою: картопля Бородянська, рожева - 260,0 (приріст – 23,8 %), картопля Жуковська рання – 270 (40,6), морква – 410 (36,6). У господарстві Бержана П. Г. (Вінницького району) приріст врожаю капусти ранньої складав 42,8,а середньої – 20%. Урожай томатів з використанням КЛЕПСу був на 39,5 % вищим, ніж без препарату. У фермерському господарстві під керівництвом фермера Мудрика (Тульчинський район) урожайність капусти ранньої становила 240 ц/га, що на 33,3 % вище, ніж при звичайній технології вирощування, а у Дашівського фермера Т. Полєжаєва - 345 ц/га, що на 125 ц/га більше, ніж без обробки КЛЕПСом. Обробка насіння ячменю препаратом КЛЕПС фермером Киричишиним (с. Миколаївка) обернулася отриманням додаткових 4 ц зерна з 1 га.

Eкономія коштів на вирощування врожаїв з препаратом КЛЕПС®. Доволі проста технологія виготовлення препарату зменшує його вартість у порівнянні з аналогами та робить більш доступним для виробника сільськогосподарської продукції, ніж агрохімікати. За оцінками фахівців прямі грошові витрати на його застосування у 8-19 разів менші порівняно з отрутохімікати та міндобривами (рис. 3). Отже, економічний ефект від застосування препарату більший, а за умови підвищення цін на якісну продукцію, він зросте уже у найближчі 1-2 роки. Використання КЛЕПСу не потребує зміни технології вирощування с.-г. культур та застосування спеціальних засобів індивідуального захисту персоналу при виконанні робіт. Отже, застосовуючи КЛЕПС®, виробник гарантовано отримує екологічно чисту продукцію та надбавку до врожаю при невеликих витратах, економить до 70 % мінеральних азотних добрив, не витрачає кошти на протруйники насіння, сприяє відродженню та оздоровленню ґрунтів.

Рис. 3. Витрати на агрохімікати та біопрепарат КЛЕПС® при вирощуванні озимої пшениці, грн/га

Урожайність озимої пшениці у 2000-2001 рр., грн/га (Поліська філія Інституту грунтознавства та
агрохімії УААН)


Витрати на агрохімікати та біопрепарат при вирощуванні озимої пшениці,
грн/га

Які ж основні переваги для виробників рослинної продукції дає застосування

біопрепарату КЛЕПС порівняно з агрохімікатами?

По-перше -- цей препарат безпечний і простий у використанні. Передозування ним принципово неможливе. Його застосування дозволяє бактеріям препарату, без стресового впливу, більш ефективно виконувати функції живлення рослин, ніж агрохімікати. Дотого ж постійне застосування препарату веде  до зменшення хімічного навантаження на грунт, а згодом і до його відродження. Передозування хімічними препаратами веде до погіршенню стану навколишнього середовища і ,як наслідок, негативно впливає на людей і все живе.

По-друге -- витрати при застосуванні препарату на гектар в 5-10 разів менші порівняно з агрохімікатами, а кожна інвестована в препарат гривна дає (5 -10)грн. прибутку (залежно від культури), а на овочевих в десятки разів більше.

По-третє –  висока концентрація живих клітин бактерій препарату, яка становить не меншь одногоміліарду в одному милілітрі, дозволяє використовувати малі дози. Наприклад, одного літру препарату достатньо для обробки насіння зернових культур на площі  до 70га. Такі малі дози не потребують складських приміщень і транспортних розходів.

По-четверте – застосування препарату сприяє вирощуванню екологічно чистої продукції та відродженню земельних угідь.

Крім того, препарат створює умови, які підвищують стійкість кукурудзи від пошкодження  личинками західного  кукурудзяного жука, що підтверджено науковими дослідженнями Інституту захисту рослин НАНУ; це і можливість внесення препарату раз в два роки на таких культурах як бобово-злакові травосуміші, що підтверджено в Інституті землеробства НАН України; це і нівелювання стресового впливу гербіцидів на рослину при їх сумісні застосуванні разом з препаратом КЛЕПС і таке інше.

<<Початок

 

Для партнерів


Поддержка сайта