You are here: Головна Відгуки Відгук по застосуванню

КЛЕПС - серія мікробіологічних препаратів

Застосування КЛЕПС

Відгук по застосуванню

У фермерському господарстві «Деметра+» у технологіях вирощування сільськогосподарських культур протягом кількох років (2001, 2002 та з 2005 і по нині) використовували біопрепарат Клепс . З 2005 року на дослідних ділянках проводили порівняльне дослідження різних біопрепаратів та сумішей Клепсу з іншими біологічно активними речовинами (стимуляторами росту, мікроелементами та ін.) Предметом досліджень було виявлення їх сумісності, синергізму чи антагонізму, вплив кожного препарату та різних сумішей на кінцевий результат – кількісні та якісні показники урожайності.

Аналіз експериментальних даних показує стійку тенденцію приросту урожайності як від інокуляції посівного матеріалу Клепсом (3 -7 ц/га), так і вегетаційного внесення біопрепарату (3 – 6 ц/га)

Сумарний приріст урожайності у різні роки коливається від 7 до 10 ц/га (залежно від культури) без додаткового внесення мінеральних добрив. При додатковому підживленні азотними добривами та мікроелементами приріст урожайності сягає 15 ц/га.

Також спостерігається тенденція залежності приросту врожайності від фітопатогенного навантаження, яке різне в різні роки При епіорітотійних захворюваннях спостерігається менший приріст врожайності, ніж в роки з незначним фітопатогенним навантаженням.

Сумарний приріст урожайності та якісних показників продукції залежить від агрофону. Чим вищий агрофон – тим більший приріст урожайності та кращі якісні показники.

Всі дані наведені у порівнянні з контролем, де зерно оброблялось протруйником, а при обробітку по вегетуючих рослинах на контролі вносилась вода. На товарних посівах хімічні фунгіциди не використовувались. На дослідних – тільки в варіантах для порівняння ефективності.

Цікавими є також дані обстеження зерна з одержаного урожаю на зараженість деякими патогенами: так, при обробітку посівного матеріалу пшениці протруйником Дивіденд Стар, інфікованість зерна нового врожаю патогеном Alternaria tenuis – зовнішня 18%, прихована 9%, при обробітку Клепсом - 6% та 2% відповідно; Сladosporium herbarum Дивіденд Стар 6% / 0%, Клепс 0% /0% Fusarium oxysporum 23% / 7% та 5% / 6% відповідно.

Аналогічні тенденції та залежності спостерігаються на ячменеві, соняшнику та інших культурах.

 

viagra

 

 

 

Для партнерів


Поддержка сайта