You are here: Головна Технологія застосування

КЛЕПС - серія мікробіологічних препаратів

Застосування КЛЕПС

З досвіду застосування біопрепарату

        Нескінчені кризи в головах «білясільськогосподарських» чиновників та постійне латання «дірок» в державі за рахунок сільського господарства, ставлять сільськогосподарських виробників на коліна та роблять виробництво сільськогосподарської продукції збитковим. Використання мінеральних добрив в технологіях вирощування сільськогосподарських культур за наявної цінової політики стає збитковим,або ж, в кращому випадку, має нульову рентабельність.

         Ці та ряд інших причин спонукають до пошуків альтернативних шляхів підвищення продуктивності сільськогосподарського виробництва. Для вирощування рослинної продукції, поліпшення її якості та підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь у фермерському господарстві «Деметра+» використовуються біопрепарати «Клепс» та поліміксобактерин , а також, мікродобрива на основі комплексонатів мікроелементів фірми «Реаком». Всі перелічені препарати використовувалися згідно рекомендацій виробника, а також, в різних комбінаціях бакових сумішей цих препаратів. Використання біопрепарату «Клепс» позитивно вплинуло на розвиток агроценозів пшениці та ячменю. Так, на контролі ураженість пшениці борошнистою росою становила 25%, а у варіанті обробітку по вегетації препаратом «Клепс»  ураження рослин було відсутнє. При ураженні  пшениці  на контролі бурою листковою іржею – 20%, при обробітку по вегетації біопрепаратом «Клепс» - 1-2%. В період поширення борошнистої роси ячмінь знаходився у фазі трубкування (1-2 коліно) і захворюваність рослин сягала 50%. Було проведено обробіток баковою сумішшю гербіциду та різними варіантами сумішевих композицій препаратів «Реаком» та біопрепаратом «Клепс». В варіантах, де використовувався біопрепарат «Клепс» в композиції з препаратами «Реаком», ураженість зникла, а там, де використовувався тільки препарат «Клепс», ураженість була незначною і становила 1-2%. Захворюваність плямистостями при обробітку препаратом «Клепс» сягала не більше 1-2%, тоді як на контролі вона становила до 20%. Безсумнівно позитивний вплив препарату «Клепс» і на кількісні та якісні показники одержаної продукції. Приклад – озима пшениця сорту «Селянка». Контроль : до посівний обробіток посівного матеріалу – протруйник «Дивіденд Стар», обробіток по вегетації – гербіцид «Логран 75 WG»
          У фермерському господарстві досліджувалось чотири варіанти обробітку посівного матеріалу та дев`ять варіантів обробітку вегетуючих рослин. В даному випадку інтерес складають варіанти обробітку баковими сумішами препаратів, в яких використовувався біопрепарат «Клепс».  Це варіанти:

2 – гербіцид+ азот локально N100 – еталон.
5 – гербіцид  + Клепс
8 – гербіцид + Реаком-р-зерновий + Р npk-зерновий + Клепс
 9 – гербіцид +2/3Реаком-р-зерновий + Клепс ; повтор - (фаза колосіння) – 2/3реаком-р-зерновий+ Рnpk-зерновий + Реаком-хелат бора
 
 Результати досліджень наступні: 
 
Варіанти
Урожайність (ц/га)
 
Клейковина(%)
 
              ІДК
1 контроль
30,5
18,6
102
2 еталон
43,7
25,2
107
5 варіант
37
23,6
75
8 варіант
39
24
60
9 варіант
39,5
25
70
 
         
З вище  зазначеного можна зробити висновки:
1. Біопрепарат „Клепс чудово проявив себе, як біофунгіцид.
2. Прекрасний стимулятор росту, що проявилось впливом не тільки на приріст урожайності (+21,3% - 29,5%), а головне, якості одержаної продукції. Показники відповідають 3 класу по клейковині та ІДК.
3. Значний економічний ефект в порівнянні з використанням міндобрив.
 Аналогічні результати одержані при дослідженні препарату „Клепс” в виробничих  умовах на агроценозах ячменю та соняшнику . Позакореневий обробіток вегетуючих рослин проводився тракторним обприскувачем ОПШ-2000. 

              --1

 

 

/span

 

 

cialis

 

 

Для партнерів


Поддержка сайта